Tarihçe

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 01.03.2011 tarih ve 023335 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile açılmıştır. 2013 yılında Eylül ayı itibariyle 3 ÖYP’li araştırma görevlisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’ne atanmıştır. Bir araştırma görevlisi doktora eğitimini tamamlamak, 2 araştırma görevlisi yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak için Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’ne görevlendirilmiştir. 1 araştırma görevlisi de MEB bursu ile Amerika'da doktora eğitimine devam etmektedir.  Ocak 2016 tarihinde 1 araştırma görevlisi doktora eğitimini tamamlayarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nde görevine başlamıştır.

Sosyal hizmet bölümüne lisans öğrencisi alınmamakta, gerekli akademik ve fiziksel alt yapı sağlanarak öğrenci alımı planlanmaktadır.


Başa Dön