ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlileri

Araş. Gör. Dr. Melike TEKİNDAL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü.

Araş. Gör. Ahmet EGE    Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü.

Araş. Gör. Ferman ERİM Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü.

Araş. Gör. Tuğba OLGAÇ Doctoral Student in Social Welfare Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Begun Center for Violence Prevention Research & Education Case Western Reserve University.


Başa Dön